VISI

TERWUJUDNYA SUATU PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERIBAWA SERTA BEBAS KKN

MISI

  1. MENINGKATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS APARATUR SERTA PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
  2. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENGAWASAN YANG PROFESIONAL.
  3. MENINGKATKAN OPERASIONAL, PENGAWASAN FUNGSIONAL MELALUI DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA KERJA.